Apel pentru mediu – Sâmbătă 5 iunie, ora 18


Un eveniment așteptat de toți timișorenii și locuitorii din județul Timiș, pentru promovarea bunelor practici în privința mediului în care trăim:

 

 

Apel pentru mediu

 

Data și ora:

Sâmbătă 5 iunie, ora 18, de  Ziua Mondială a Mediului

 

Adunare și dezbatere publică  în Agora pieței Sfântul Gheorghe din Timișoara.

Teme  de dezbatere:

– Planul Verde European, popularizarea sa,

– Rolul Agenției de Mediu, a Gărzii de Mediu, a departamentului de mediu din cadrul Poliției Locale Timișoara, a departamentelor Primăriei în elaborarea și aplicarea legislației locale și naționale, a firmelor implicate în gestionarea deșeurilor, în reciclare, activiști de mediu.

– Ce pot face și ce nu pot face companiile de reciclare (câte un invitat de la firmele implicate)

-„Strategii verzi, sustenabile, pentru comunitatea bănățeană”.

Cadrele de la UVT care au înființat un grup de elaborare de strategii sunt rugate să participe cu scurte puncte de vedere, direcții de dezvoltare pe această temă.

– Necesitatea unui mediu curat și implicațiile medicale ale poluării, în starea de sănătate a populației și costurile implicate.

– Rolul Asociațiilor de locatari, de proprietari, a ONG-urilor în păstrarea în stare curată și funcționalitate a terenului și dotărilor publice.

– Biodiversitatea, ariile protejate, rezervațiile naturale ale Banatului. Realități și provocări în contextul încălzirii globale.

– Dezbaterea problemelor de mediu din municipiu, oraș, zonă.

– Gestionarea populației canine.

– Cum se poate îmbunătăți reciclarea. De ce nu începe selecția de reciclare de la cetățean?

– Ce mijloace de informare se folosesc, cum putem îmbunătăți ideile legate de mediu curat?

– Ce căi, ce resurse putem aloca, fără cheltuieli mari, pentru îndeplinirea unor obiective de dezvoltare durabilă?

– Propuneri din partea cetățenilor, idei de organizare și conlucrare spre îndeplinirea idealului unui municipiu curat și funcțional, cu reducerea poluării și mărirea spațiului verde.

 

Sunt invitați profesori, administratori, responsabili din instituțiile vizate, persoane implicate  civic.

Vrem să îi cunoaștem pe cei care lucrează pentru un mediu mai curat în care să existăm, pentru activiștii ecologiști care pun umărul la refacerea habitatelor naturale, la păstrarea rezervațiilor în stare cât mai naturală, la cercetarea faunei și florei. Pe cei care întocmesc rapoarte și expertize, pe care deseori nu-i vedem, dar acționează pentru păstrarea mediului cât mai puțin afectat de activitățile umane. De pe urma muncii lor beneficiem de un mediu mai bun în care trăim, muncim și ne recreem.