Pensia comunitară – posibilitatea cumulării drepturilor la pensie in UE


Mă pot pensiona dacă am muncit în mai multe state europene?

Un cetăţean care şi-a desfăşurat activitatea profesională în mai multe state europene obţine ceea ce se numeşte pensie comunitară (părţi din pensia totală plătite de fiecare stat, conform perioadelor de cotizare). Dacă ați lucrat într-unul sau mai multe state ale UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția se aplică următorul principiu: fiecare țară în care ați contribuit mai mult de un an la asigurarea de pensii plătește o pensie separată, odată ce ați atins vârsta de pensionare a țării respective. Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.

Așadar, persoanele care au muncit şi în afară ţării beneficiază de cumularea drepturilor la pensie pentru toate perioadele lucrate atât în ţară, cât şi în străinătate. Astfel, datorită faptului că perioadele lucrate şi cotizate se însumează, cetăţeanul poate solicita dreptul de pensie în fiecare stat în momentul îndeplinirii vârstei cerute de legislaţia naţională a statului respectiv, chiar dacă nu îndeplineşte încă vârsta de pensionare în celelalte state în care şi-a desfășurat activitatea.

Cine va gestiona cererea mea dacă sunt implicate mai multe țări?

Cererea de pensie se depune în localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului, fie că este în România sau într-un stat al Uniunii Europene. Dacă depuneți o cerere de pensie într-o țară, aceasta este valabilă și pentru toate celelalte țări în care ați reunit perioadele necesare de asigurare. În momentul în care doriți să deschideți dreptul de pensie și mergeți la instituția de pensii din țară sau străinătate, în funcție de locul în care aveți reședința, trebuie să vă asigurați că aveți toate documentele necesare.

Ce fac în cazul în care am lucrat în mai multe țări, iar vârsta de pensionare diferă de la o țară la alta?

În unele țări puteți solicita pensie pentru limită de vârstă la 60 de ani, în altele trebuie să așteptați până la 67. Din această cauza, este necesar să obțineți din timp informații din toate țările în care ați lucrat cu privire la situația dumneavoastră în cazul în care amânați plata pensiei. Dacă perioada în care ați beneficiat de asigurare într-o țară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția nu este suficientă pentru a vă garanta primirea unei pensii acolo, se vor lua în calcul perioadele în care ați fost asigurat sau în care ați locuit în alte țări.

În cazul în care ați beneficiat de asigurare pe o perioadă mai scurtă de un an, se aplică o reglementare specială, deoarece unele țări nu acordă pensii pentru perioade scurte. Așadar, lunile de asigurare sau de rezidență în țara A, unde ați lucrat pentru o scurtă perioadă de timp nu se vor pierde, ci vor fi luate în considerare în momentul în care vi se va calcula pensia în țările B, C și D, unde ați lucrat mai mult.