PROGRAMUL POLITIC TIMIȘOARA VERDE 2020


Ca VERZI, privim atent spre VIITOR, respectând tradițiile și patrimoniul cultural și  natural, asumându-ne  responsabilitatea noastră față de generațiile viitoare și față de mediu.

Obiectivele principale ale administrației locale trebuie să fie CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI și ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII pentru toți timișorenii. Este evident că cele două țeluri sunt interconectate și au la bază realizarea unei administrații funcționale și a unei dezvoltări economice durabile, cu standarde de viață decente pentru toți cetăţenii, cu servicii la un standard de nivel european.

Propunerea noastră pentru Timișoara este modelul ORAȘULUI INTELIGENT-SMART CITY. Acest concept înseamnă: economie inteligentă + mediu inteligent + guvernare inteligentă + trai inteligent + mobilitate inteligentă + cetățean inteligent.

Cap.1. ECONOMIE INTELIGENTĂ

Dezvoltarea economică de până acum s-a făcut prin consumul excesiv al resurselor finite şi distrugerea accidentală sau deliberată a mediului. În acest moment al evoluției, prin schimbarea modelului global al dezvoltării, structura economiei noastre devine și mai neadecvată unei dezvoltări sănătoase. Dacă mediul înconjurător este distrus, aşa va fi şi baza economiei noastre şi nu vom ajunge la obiectivul principal: bunăstarea cetățenilor.

Protejarea mediului presupune costuri, dar şi beneficii substanţiale, dacă o transformăm într-un motor al dezvoltării economice. Propunem investiţii consistente în exploatarea surselor regenerabile de energie şi în creşterea eficienţei energetice.

Soluțiile verzilor pentru acest domeniu:

🌻 Sprijinirea inovației și antreprenoriatului. Pentru încurajarea antreprenoriatului programe ca start-up nation, trebuie să continue și să fie extinse. Este necesară definirea unui program local de finanțare, de capitalizare cu fonduri nerambursabile, prin concurs de proiecte. Administrația locală trebuie să ofere module de formare, sprijin pentru scrierea planului de afaceri și consultanță pentru creșterea afacerii.

🌻Interconectarea locală și globală. Propunem crearea de parcuri industriale în apropierea centurii sau autostrăzii. Pentru obiectivele stabilite pentru dezvoltarea orașului, trebuie selectate unele domenii economice prioritare cum ar fi: sectorul IT, turismul, industria alimentară, renaşterea verde a industriei, în special susținerea industriei auto, energii alternative verzi;

🌻 Creșterea productivității. Suntem pentru promovarea investițiilor având în vedere cifra redusă de afaceri pe suprafața deținută. Susținem tranziția către o economie sustenabilă prin colaborarea sectorului public cu cel privat. Pentru a stimula aceasta tranziție se propune acordare unor avantaje fiscale pentru companiile care investesc în adoptarea unor modele de business mai sustenabile.

🌻Flexibilitate și ocuparea forței de muncă Sunt necesare măsuri pentru descurajarea muncii la negru și încurajarea creării de noi locuri de muncă prin acordarea unor condiții avantajoase pentru potențialii investitori. Ocuparea forței de muncă presupune programe de reorientare profesională pentru meseriile cerute și deficitare pe piața muncii.

 

Cap.2.MEDIU INTELIGENT

Administrația locală trebuie să aibă capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile proprii și de a colabora efectiv în cadrul unui sistem de protecție a mediului pe mai multe niveluri. Există probleme care trebuie soluționate în legătură cu capacitatea administrativă de a asigura că legislația generează beneficiile urmărite, iar acest lucru se constată  în toate domeniile legate de mediu. Punerea în aplicare a legislației rămâne principala provocare. Avem în vedere definirea problemelor de mediu ca probleme de securitate naţională.

Partidul VERDE încurajează simplificarea evaluărilor de mediu pentru a se reduce duplicarea activităților și a se evita suprapunerile în evaluările de mediu ale proiectelor. Simplificarea contribuie la reducerea sarcinilor administrative inutile și, de asemenea, accelerează procesul decizional, fără a compromite calitatea procedurii de evaluare.

 

Soluțiile verzilor pentru acest domeniu:

🌻Înțelegerea condițiilor naturale. Pentru Timișoara este esențială crearea unei centuri verzi, un inel de pădure cât mai lat care să limiteze poluarea cu praf și viteza vânturilor de câmpie. Planul de reducere a poluării de toate categoriile trebuie elaborat funcție de indicatorii de mediu specifici, cu o componentă esențială de reacție rapidă, în cadrul depășirii valorilor normale. Este vital să găsim o soluție pentru îmbunătățirea calității apei potabile de la rețeaua orașului prin găsirea de noi soluții de curățare, pentru creșterea consumului de apă de la robinet.

🌻Gestionarea deșeurilor. Trebuie implementată o strategie privind reducerea cantității de deşeuri generată pe cap de locuitor și de creştere a ratelor de reciclare şi de respectare a obiectivelor de reducere a cantității de deşeuri nebiodegradabile în depozitele de deşeuri generale. Verzii susțin investițiile care au au ca scop valorificarea energetică a deșeurilor menajere cu echipamente producătoare de energie verde.

🌻Reducerea emisiilor de echivalent CO2 și managementul durabil al resurselor. Este necesară o politică locală energetică coerentă, bazată pe economiile de energie, eficiență energetică și energie regenerabilă ca singura modalitate de a realiza o economie bazată pe surse regenerabile aproape complet până în 2050.

Susținem dezvoltarea și extinderea surselor de energie regenerabilă: hidro, eoliene, fotovoltaice, geotermale, etc., cu condiția încadrării în noile cerințe privind protecția mediului, precum și reducerea emisiilor  de gaze cu efect de seră aferente activităților energetice prin folosirea de tehnologii cu înaltă eficiență, precum și o infrastructură de transport, distribuție și stocare a energiei, care să asigure în mod eficient și durabil utilizatorilor finali un mixt energetic cu emisii mai scăzute.De asemenea trebuie trecută ca prioritate trecerea treptată a grupurilor energetice pe cărbune (CET-uri), mai ales a celor învechite, la funcționarea cu gaz natural.

🌻Prevenirea poluării. Avem în vedere încurajarea transportului ecologic, atât public, cât și privat, prin transferul gradual de la combustibili fosili la energie electrică și încurajarea deplasării cu bicicleta prin amenajarea unor piste sigure pentru bicicliști.Vrem promovarea unor programe de tipul CASA VERDE pe diverse teme. Vom urmări îmbunătățirea legislației locale astfel ca poluatorii industriali cunoscuți să fie forțați să își reducă noxele și mirosurile, prin înăsprirea unor sancțiuni. Zonele în lucru trebuie izolate, constructorii trebuie să folosească perdele umede pentru absorbția prafului, să stropească zonele de excavare şi să spele roțile utilajelor care ies din şantier pentru a împiedica răspândirea mizeriei. Nefolosirea filtrării corespunzătoare să fie amendată cu valori care să nu fie de neglijat.

Cap.3. GUVERNARE INTELIGENTĂ

Dorim consolidarea șanselor cetățenilor României în luarea deciziilor. Verzii susțin DEMOCRAȚIA PARTICIPATIVĂ-DIRECTĂ, întrucât cetățenii, în cadrul ei, se pot implica direct în procesul legislativ local.

Cel mai des ne lovim de birocrație și incompetență. Cea mai bună relație cu statul e una de la distanță, ar fi o relație sinceră și mai puțin stresantă, pe care o putem rezolva cu puțină tehnologie.

Ceea ce vă propunem mai jos ar costa extrem de puțin raportat la miliardele de lei pe care le cheltuim lunar cu statul, degeaba.

Soluțiile verzilor pentru acest domeniu:

🌻Participare și incluziune.Credem că este benefică consultarea obligatorie a cetățenilor pentru proiecte care duc la schimbări majore în cadrul comunității.De asemenea e-guvernarea ar putea rezolva multe dintre problemele relației administrație locală-cetățean. Aceasta înseamnă digitalizare tot mai accentuată cu următoarele obiective:reducerea numărului actelor pe suport de hârtie, sistem de plată a taxelor și impozitelor transparent, reducerea micii și marii corupții și scăderea evaziunii fiscale.

🌻Transparență și acces la informații: Verzii vor simplificarea și raționalizarea procedurilor administrative, atât pentru cetățeni cât și pentru aleșii locali. Digitalizarea ar putea fi soluția pentru prezentarea activității și rezultatelor instituțiilor administrației locale în fiecare lună și implementarea unui serviciu de comunicare digitală cu primarul cu răspuns în 24h .

🌻Servicii publice și sociale: parteneriate cu alte instituții, ONG-uri și companii pentru rezolvarea provocărilor critice: ajutorarea persoanelor în vârstă, excluziunea socială, adaptarea învățământului la modificările din societate, migrația națională, etc..

🌻Guvernare pe mai multe niveluri: Acestea sunt: cooperare transfrontalieră, cooperare regională, cooperare în zona metropolitană, cooperare cu orașele înfrățite.La baza acestora stă reforma administrativă, prin informatizarea și automatizarea sistemului administrativ,  simplificarea birocrației, descentralizarea și regionalizarea administrative.

🌻Administrarea eficientă a municipalității: Optimizarea personalului din administrație după evaluarea în funcție de competențe.Susținem crearea unor seturi de norme și reguli în vederea stabilirii unui sistem de management al calității funcționale pentru instituțiile statului.Vrem creșterea competențelor prin pregătirea adecvată a funcționarilor publici printr-un sistem transparent de monitorizare și evaluare a acestora, ținând cont de nivelele de competență.

 

Cap.4. TRAI INTELIGENT

Sistemul nostru alimentar NU funcționează corect. Agricultura industrială bazată pe pesticide, monoculturi și o utilizare excesivă a antibioticilor este înfloritoare în detrimentul sănătății noastre. Scandalurile alimentare din ultimul timp au făcut consumatorii justificat nesiguri cu privire la ceea ce mănâncă .

Verzii doresc să promoveze alimente durabile, sănătoase, gustoase, diverse și etice, nu produse alimentare standardizate, fără gust, proiectat pur și simplu pentru a arăta bine pe rafturile supermarketurilor. Acest lucru înseamnă încurajarea lanțuri de producție locale, agricultura ecologică  și produse de comerț echitabil din țările în curs de dezvoltare. Am reușit în lupta cu mai multe practici înșelătoare, îmbunătățirea calităţii produselor din țările de origine și etichetarea nano-ingredientelor. Vom continua să cerem îmbunătățirea transparenței în etichetarea produselor alimentare.

Având în vedere faptul că  în România se aruncă  zilnic peste 6.000 de tone, respectiv 2,2 milioane de tone de produse alimentare anual, dorim, de asemenea, măsuri pentru a reduce deșeurilor alimentare.

Alte soluții ale verzilor pentru acest domeniu:

🌻Turism: trasee turistice pentru Timișoara (culturale, istorice, religioase, personalități, parcuri, premiere, cartiere, etc.), pliante și plăcuțe de informare pentru obiectivele turistice;

🌻Cultură și timp liber: înființarea Parcului Europa pentru activități de tip eveniment, festivaluri tematice, practicarea obligatorie a unui sport sau joc de echipă pentru toți copii și adolescenții din sistemul de învățământ, construirea unui complex sportiv cu 4 componente: stadion, sală de sport, bazin de înot, mall alimentat cu energie alternativă și cu parcare comună, amenajarea Grădinii de Vară Capitol ca sală de spectacole;

 

🌻Servicii medicale: susținerea unor campanii de prevenire a bolilor, modernizarea spitalelor;

🌻Securitate: montarea de camere de luat vederi și folosirea celor existente în vederea aplicării de sancțiuni pentru contravenții și infracțiuni;

🌻Acces la tehnologie: zone cu wi-fi, e-educație;

🌻Bunăstare și incluziune socială: scăderea impozitelor prin scăderea cheltuielilor, acordarea de ajutoare doar pentru cei care prestează muncă în folosul comunității;

🌻Gestionarea spațiilor publice: elaborarea registrului local al spațiilor publice, introducerea funcției de gestionar pentru fiecare spațiu public, marcarea copacilor, etc.

 

Cap.5. MOBILITATE INTELIGENTĂ

Volumul actual de combustibili fosili utilizați în sectorul transporturilor nu are doar un impact puternic negativ asupra sănătății publice și a mediului, dar totodată face ca România să depindă de importurile de energie și să fie expusă la creșterea prețurilor.

Avem nevoie să trecem la moduri mai sigure și mai puțin dăunătoare mediului, cum ar fi: căile navigabile durabile, mersul cu bicicleta, transportul public comun și feroviar.

Asigurarea unui AER CURAT ar trebui să fie una dintre prioritățile oricărei societăți.

Soluțiile verzilor pentru acest domeniu:

🌻Management trafic urban: Limitarea accesului unor autovehicule cu grad mare de poluare prin taxe de acces, limitarea accesului unor autovehicule pe palierele orare de trafic intens, microbuze electrice pentru școlari, dotarea semafoarelor cu cronometre;, microbuze electrice pentru școlari, dotarea semafoarelor cu cronometre;

🌻Transport public: Achiziționarea de vehicule hibrid sau electrice pentru transport public, cu emisii reduse de poluare, având ca obiectiv 0 emisii de carbon până în 2030, transport cu vagoane CFR cu condiții decente între Gara de Est, Gara de Nord și zone limitrofe;

🌻Infrastructură de transport: resistematizarea orașului, parcări sub sau supraterane;

🌻Infrastructură inteligentă: centru de control urban care recepționează informații din toate sursele active: camere de supraveghere video, date de la senzori și echipamentele de protecție zonale, parteneriat public-privat pentru un sistem de siguranță inteligent, managementul digital al consumului de apă și al energiei electrice;

🌻Logistică: mutarea garajelor firmelor de transport în zonele periferice, soluții de transport cu cea mai mică amprentă de carbon, hub-uri de descărcare camioane în afara orașului;

🌻Accesibilitate:acțiuni menite să mute firmele din centrul orașului care nu au locuri de parcare suficiente dedicate, evitând aglomerarea parcărilor și parcările ilegale;

🌻Moduri alternative de transport:achiziționarea de către Primărie de vehicule electrice pentru închiriere la prețuri acceptabile;

🌻Transport multimodal: îmbunătățirea infrastructurii aeroportului și impunerea de restricții pentru emisiile de CO2 pentru avioane;centru de încărcare-descărcare din camioane în vagoane, transport mărfuri pe canalul Bega .

 

Cap.6. CETĂȚEAN INTELIGENT

Partidul VERDE dorește să restabilească ordinea firească a valorilor în societate! Competența trebuie să fie apreciată așa cum se cuvine, iar oamenii de valoare să fie din nou respectați în societate!

Noi credem în umanism! În omenie, în a vedea, în celălalt, un om asemenea nouă, și de  a-l trata cu respectul pe care noi îl așteptăm de la ceilalți!

Noi credem în seriozitate și în răsplata pentru truda și pentru lucrul bine făcut, noi credem în respectul de sine, respectul pentru ceilalți, respectul față de țară și față de natură!

Încrederea în oameni și în instituții trebuie redată românilor!

Avem nevoie de o COOPERARE ECONOMICĂ ECHITABILĂ (care respectă responsabilitățile față de mediu) și de o DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ-DIRECTĂ Trebuie să redefinim valorile societății noastre și să manifestăm, atât în plan intern cât și internațional, drepturile și libertatea umană.

 

Alte soluții ale verzilor pentru acest domeniu:

🌻Nivel de calificare: program de creștere a competențelor pentru angajații Primăriei, înființarea de consilii consultative pentru fiecare compartiment al Primăriei, formate din cetățeni voluntari;
🌻Afinitate pentru învățare pe tot parcursul vieții: cursuri pentru adulți legate de activitățile specifice orașelor inteligente;
🌻Pluralitate socială și etnică: alegeri inteligente pentru stilul de viață;
🌻Creativitate și flexibilitate: concursuri pentru cetățeni legate de soluții de tip oraș inteligent;
🌻Participare la viața publică: atragerea unui număr cât mai mare de cetățeni pentru dezbateri publice și participare la referendumuri locale.

Dorim ca, peste patru ani cu consilieri verzi, să spuneți că:

VERGE’I FAIN !