Timișoara verde – orașul inteligent


PROPUNERI PENTRU ORAȘUL INTELIGENT TIMIȘOARA VERDE

 

Oraș inteligent înseamnă: economie inteligentă + mediu inteligent + guvernare inteligentă + trai inteligent + mobilitate inteligentă + cetățean inteligent.

 

 

Economie inteligentă înseamnă:
• Inovație: concursuri pentru invenții care să îmbunătățească diferite activități publice;
• Antreprenoriat: facilități la înființare și impozitare pentru IMM-uri care aduc plus-valoare pentru oraș;
• Interconectare locală și globală: crearea de parcuri industriale în apropierea centurii sau autostrăzii;
• Productivitate: promovarea investițiilor având în vedere cifra de afaceri pe mp;
• Flexibilitate și ocuparea forței de muncă: programe de reorientare profesională pentru meseriile cerute și deficitare pe piața muncii.

Mediu inteligent înseamnă:
• Înțelegerea condițiilor naturale: centura verde a orașului, indicatori de mediu specifici, creșterea consumului de apă de la rețea în detrimentul apei îmbuteliate;
• Gestionarea deșeurilor: trasabilitatea deșeurilor, selectarea reală a deșeurilor, valorificarea energetică a deșeurilor menajere cu echipamente producătoare de energie verde, planuri de ecologizare a tuturor zonelor orașului;
• Emisia de echivalent CO2: industrie verde, reducerea numărului de vehicule ce traversează Timișoara;
• Managementul durabil al resurselor: curățirea Begăi, folosirea energiei verde pentru utilități;
• Prevenirea poluării: taxe tranzit pentru vehicule, plantare copaci pe malul Begăi, culturi de întreținere a solului, Pădurea Verde-zonă protejată, harta radioactivă a zonei metropolitane;

Guvernare inteligentă înseamnă:
• Participare și incluziune: implementarea unei aplicații de referendum local, e-guvernare;
• Transparență și acces la informații: prezentarea activității și rezultatelor în fiecare lună, implementarea unui serviciu de comunicare digitală cu primarul cu răspuns în 24h ;
• Servicii publice și sociale: parteneriate cu alte instituții, ONG-uri și companii pentru rezolvarea provocărilor critice: îmbătrânirea populației, excluziunea socială, adaptarea învățământului la modificările din societate, migrația națională, etc.;
• Guvernare pe mai multe niveluri: cooperare transfrontalieră, cooperare regională, cooperare în zona metropolitană, cooperare cu orașele înfrățite;
• Administrarea eficientă a municipalității: optimizarea numărului de angajați din Primărie și instituțiile din subordine, digitalizarea instituțiilor statului.

 

Trai inteligent înseamnă:
• Turism: trasee turistice pentru Timișoara (culturale, istorice, religioase, personalități, parcuri, premiere, cartiere, etc.), informații afișate, tipărite și plăcuțe de informare pentru obiectivele turistice;
• Cultură și timp liber: înființarea Parcului Europa, festivaluri tematice, practicarea obligatorie a unui sport sau joc de echipă pentru toți copii și adolescenții din sistemul de învățământ, construirea unui complex sportiv cu 4 componente: stadion, sală de sport, bazin de înot, magazine, clădiri alimentate cu energie alternativă și cu parcare comună;
• Servicii medicale: susținerea unor campanii de prevenire a bolilor, modernizarea spitalelor;
• Securitate: montarea de camere de luat vederi și folosirea celor vechi în vederea aplicării de sancțiuni pentru contravenții și infracțiuni;
• Acces la tehnologie: zone cu wi-fi, e-educație;
• Bunăstare și incluziune socială: scăderea impozitelor prin scăderea cheltuielilor, acordarea de ajutoare doar pentru cei care prestează muncă în folosul comunității;
• Gestionarea spațiilor publice: elaborarea registrului local al spațiilor publice, introducerea funcției de gestionar pentru fiecare spațiu public, marcarea copacilor, etc.

Mobilitate inteligentă înseamnă:
• Management trafic urban: Limitarea accesului autovehiculelor prin taxe de acces, microbuze electrice pentru școlari, dotarea semafoarelor cu cronometre;
• Transport public: Achiziționarea de vehicule hibrid sau electrice, cu emisii reduse de poluare, având ca obiectiv 0 emisii de carbon până în 2030, transport cu vagoane CFR între Gara de Est și Gara de Nord;
• Infrastructură de transport: resistematizarea orașului, parcări sub sau supraterane;
• Infrastructură inteligentă: centru de control urban care recepționează informații din toate sursele active: camere de supraveghere video, date de la senzori și echipamentele de protecție zonale, parteneriat public-privat pentru un sistem de siguranță inteligent, managementul digital al consumului de apă și al energiei electrice;
• Logistică: mutarea garajelor firmelor de transport în zonele periferice, soluții de transport cu cea mai mică amprentă de carbon, hub-uri de descărcare camioane în afara orașului;
• Accesibilitate: acțiuni menite să mute firmele din centrul orașului pentru a face loc instituțiilor de interes public care necesită prezența în centru, prin aplicarea de impozite mai mari;
• Moduri alternative de transport: achiziționarea de către Primărie de vehicule electrice pentru închiriere la prețuri acceptabile;
• Transport multimodal: centru de încărcare-descărcare din camioane în vagoane, transport mărfuri pe canalul Bega .

Cetățean inteligent înseamnă:
• Nivel de calificare: program de creștere a competențelor pentru angajații Primăriei, înființarea de consilii consultative pentru fiecare compartiment al Primăriei formate din cetățeni voluntari;
• Afinitate pentru învățare pe tot parcursul vieții: cursuri pentru adulți legate de activitățile specifice orașelor inteligente;
• Pluralitate socială și etnică: alegeri inteligente pentru stilul de viață;
• Creativitate și flexibilitate: concursuri pentru cetățeni legate de soluții de tip oraș inteligent;
• Participare la viața publică: atragerea unui număr cât mai mare de cătețeni pentru dezbateri publice și participare la referendumuri locale.