Vești bune pentru pădurile noastre


În urma schimbărilor legislative care au intrat în vigoare de anul trecut, 54 de operatori economici au rămas fără certificate de atestare.

Potrivit Ministerului Mediului, operatorilor economici, atât privați cât și ocoale silvice Romsilva și regii locale, li s-au retras Certificatele de atestare/reatestare în baza cărora își desfășurau activitățile de exploatare forestieră.

Printre ocoalele silvice  care se incadreaza în această categorie sunt OS Marginea si OS Moldovița din judetul Suceava, OS Fâncel jud. Mureș, precum și RPL OS Ghimeș-Făget jud. Bacău.

Tot prin lege, perioada de interzicere a exploatării s-a prelungit de la un an la trei ani. Un prim pas care sperăm să vină și cu alții după el.